Seinen

I’m Really a Superstar
5
Chapter 2 November 7, 2019
Chapter 1 November 7, 2019
Heroes of Marvel
5
Chapter 2 October 26, 2019
Chapter 1 October 26, 2019
Gourmet Food Supplier
5
Chapter 2 October 26, 2019
Chapter 1 October 26, 2019
God and Devil World
5
Chapter 2 October 26, 2019
Chapter 1 October 26, 2019
Dungeon Defense
5
Chapter 43 (END) October 23, 2019
Chapter 42 October 23, 2019
Dimensional Sovereign
5
Chapter 2 October 23, 2019
Chapter 1 October 23, 2019
Age of Adepts
5
Chapter 1 October 22, 2019
Chapter 1 October 22, 2019
A Wizard’s Secret
5
Chapter 2 October 22, 2019
Chapter 1 October 22, 2019